Właścicielem serwisu jest GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu. Strategicznym celem GASCONTROL POLSKA jest osiągnięcie takiego poziomu działania, aby:

  • zaspokajać oczekiwania i wymagania aktualnych i potencjalnych klientów dotyczące nabywanych wyrobów i usług,
  • zapewniać klientom bezpieczeństwo użytkowania nabywanych przez nich wyrobów,
  • zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska,
  • zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełniać wymagania wynikające z ustawodawstwa i przepisów prawnych, dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dążyć do podnoszenia kwalifikacji i uwzględniać rolę pracowników i ich zaangażowanie w działaniach na rzecz jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

Powyższe cele GASCONTROL POLSKA osiąga poprzez utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005

Kierownictwo GASCONTROL POLSKA stara się, aby jej wyroby i usługi posiadały jakość odpowiadającą wymogom rynku oraz standardom międzynarodowym, dorównywały jakością innym przodującym firmom oraz konkurowały z nimi ceną i terminem dostaw.

Podczas przeglądów zarządzania, wytyczane są cele szczegółowe oraz zadania dotyczące jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na dany rok.

Realizacja Polityki Zarządzania jest gwarancją uzyskania i utrzymania właściwego poziomu jakości naszych wyrobów oraz usług i zaufania klientów do GASCONTROL POLSKA.

Na realizację Polityki Zarządzania, celów i zadań dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuję się zapewnić niezbędne środki, tak w sferze materialnej, jak i niematerialnej.