Główne zadania badawcze projektu. Etapy realizacji projektu podzielono na zadania badawcze realizowane przez dwóch konsorcjantów: Gascontrol Polska (lider projektu) oraz Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wyszczególniono następujące zadania badawcze:

  • analiza przepisów branżowych prowadzących do określenia dodatkowych wymagań stawianych urządzeniu
  • budowa modelu dedykowanej komory spalania i modelu układu odprowadzania ciepła
  • dobór palnika gazowego oraz ogniwa termoelektrycznego
  • budowa komory spalania oraz układu odprowadzenia ciepła
  • opracowanie automatyki sterującej
  • opracowanie systemu sezonowego ogrzewania pomieszczenia stacji ciepłem odpadowym
  • opracowanie elementów współpracujących z urządzeniem ELSE-GAZ
  • budowa i testowanie prototypu urządzenia ELSE-GAZ

Wynikiem realizacji poszczególnych zadań badawczych będzie stworzenie prototypu termogeneratora elektrycznego ELSE-GAZ. Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na sierpień 2016.