Proces produkcji energii elektrycznej w termogeneratorze. Do komory spalania termogeneratora elektrycznego dostarczany jest gaz ziemny. W wyniku spalenia gazu powstaje ciepło. Ciepło to przekazywane jest do ogniwa termoelektrycznego. Na skutek powstałej w ogniwie różnicy temperatur wygenerowana zostaje tam energia elektryczna. Po ogrzaniu ogniwa spaliny kierowane są do otoczenia. W celu podniesienia sprawności całkowitej urządzenia część ciepła będzie odzyskiwana od spalin (produkcja ciepła użytkowego).