Podstawowym obszarem zastosowania projektowanego urządzenia będzie system przesyłu oraz dystrybucji gazu ziemnego (stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia). Projekt zakłada wdrożenie urządzenia w polskim systemie gazowym jak również ekspansję na rynki zagraniczne.

Zastosowanie urządzenia ELSE-GAZ w obiektach infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu pozwoli na poprawienie efektywności energetycznej całego systemu [kluczowy cel energetyczny projektu] oraz na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (metanu) do atmosfery [kluczowy cel ekologiczny projektu].

Wpływ urządzenia ELSE-GAZ na sprawność systemu przesyłu i dystrybucji gazu ma charakter pośredni, dzięki produkcji przez urządzenie ELSE-GAZ energii elektrycznej możliwe będzie zaopatrzenie stacji gazowych w aparaturę kontrolno-pomiarową zabezpieczającą stację przed niekontrolowanymi upustami gazu ziemnego do atmosfery.

Brak zasilania SRP w prąd elektryczny powoduje że stacja jest „niewidoczna” w systemie dyspozytorskim, co może doprowadzić do niekontrolowanej straty gazu oraz znacznej emisji metanu do środowiska.

Podstawowym zadaniem urządzenia ELSE-GAZ będzie produkcja energii elektrycznej oraz ciepła. Produkowana energia elektryczna zasilać będzie aparaturę kontrolno-pomiarową zlokalizowaną w newralgicznych obiektach systemu przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego jakimi są stacje redukcyjno pomiarowe.