Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu urządzenia wykorzystującego zjawisko termoelektryczności (termogenerator elektryczny o nazwie ELSE-GAZ). Podstawowym zadaniem urządzenia ELSE-GAZ będzie produkcja energii elektrycznej oraz ciepła. Produkowana energia elektryczna zasilać będzie aparaturę kontrolno-pomiarową zlokalizowaną w newralgicznych obiektach systemu przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego jakimi są stacje redukcyjno-pomiarowe.

Urządzenie stanowi alternatywę wobec innych rozwiązań zasilania stacji w energię eklektyczną (lub wobec ich braku). Urządzenie to działa w oparciu o zjawisko fizyczne (efekt termoelektryczny) i poprzez to cechuje się dużą niezawodnością oraz trwałością. Urządzenie ELSEGAZ wykorzystuje paliwo gazowe (które znajduje się na stacji gazowej) i poprzez szereg procesów fizycznych dokonuje konwersji energii chemicznej paliwa na energię elektryczną.